Sản phẩm bán chạy
thùng carton 3 lớp

thùng carton 3 lớp

thùng carton 5 lớp

thùng carton 5 lớp

hộp 3 lớp sóng E

hộp 3 lớp sóng E

hộp carton in offset

hộp carton in offset

hộp carton in offset

hộp carton in offset

THANH NẸP GIẤY

THANH NẸP GIẤY

PALLET GIẤY

PALLET GIẤY

BAO BÌ GIẤY

BAO BÌ GIẤY

BAO BÌ CARTON

thông tin liên hệ
Nguyễn Ngọc Xuân Hảo
Quản Lý - 0972 424 601

THÙNG CARTON

thùng carton 3 lớp
thùng carton 3 lớp
thùng carton 5 lớp
thùng carton 5 lớp
thùng carton 5 lớp
thùng carton 5 lớp
thùng carton 7 lớp
thùng carton 7 lớp
hộp 3 lớp sóng E
hộp 3 lớp sóng E
hộp 5 lớp sóng E
hộp 5 lớp sóng E
hộp carton in offset
hộp carton in offset
hộp carton in offset
hộp carton in offset
hộp carton in offset
hộp carton in offset

BAO BÌ GIẤY

BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY
BAO BÌ GIẤY

HỘP GIẤY

HỘP GIẤY
HỘP GIẤY
HỘP GIẤY
HỘP GIẤY
HỘP GIẤY
HỘP GIẤY

PALLET GIẤY

PALLET GIẤY
PALLET GIẤY
PALLET GIẤY
PALLET GIẤY
PALLET GIẤY
PALLET GIẤY

THANH NẸP GIẤY

THANH NẸP GIẤY
THANH NẸP GIẤY
THANH NẸP GIẤY
THANH NẸP GIẤY
THANH NẸP GIẤY
THANH NẸP GIẤY

SẢN PHẨM KHÁC